W działalności naszego biura księgowego opieramy się na umiejętnościach i wysokich kwalifikacjach osób, posiadających doświadczenie w zakresie rachunkowości, finansach, zarządzaniu, doradztwie podatkowym i prawnym.

Nasze usługi

 • Reprezentujemy firmę w postępowaniach kontrolnych przed ZUS, US i UKS.

 • Służymy pomocą w zakresie wyboru najkorzystniejszych form opodatkowania, udzielamy konsultacji w zakresie zobowiązań podatkowych, doradzamy w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych.
 • Doradzamy w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym, a bilansowym.
 • Opracowujemy opinie i ekspertyzy podatkowe.
 • Sporządzamy odwołania od decyzji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, skargi do sądów administracyjnych.
 • Opracowujemy informacje o zmianach w przepisach prawa dla indywidualnych potrzeb działania gospodarczego klientów, składamy wnioski o interpretacje i wyjaśnienia dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania.
 • Udzielamy porad prawnych w formie ustnej i pisemnej
 • Reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami państwowymi w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Sporządzamy analizy finansowe.

Usługi ksiegowe

Twoi eksperci księgowości

 • Księgi Rachunkowe
 • Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencje ryczałtów
 • Rejestry VAT
 • Ewidencje środków trwałych
 • Ewidencje wyposażenia
 • Inne ewidencje

Kadry i Płace

 • Założenie i prowadzenie akt osobowych pracownika.
 • Przygotowywanie umów o pracę i dokumentów rozwiązania stosunku pracy.
 • Prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).
 • Przebieg zatrudnienia – dokumentacja
 • Dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Kontrola i pomoc w przygotowaniu grafiku urlopów wypoczynkowych, obsługa zwolnień chorobowych; urlopy macierzyńskie i kwestii z tym związanych.
 • Obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Kontakt

Siedziba firmy:

Poleska 27/19 
51-354 Wrocław
Obsługa:
Wrocławska 42
55-093 Kiełczów
Made with Pingendo Free  Pingendo logo